Category: Betingelser

juli 7, 2020 Slået fra

Prisliste

Af admin

Programmering Afd. Hardware/ Signs/ Tek Afd.

juli 7, 2020 Slået fra

Databehandleraftale-IT-leverandører-DNS-IT

Af admin

Med databehandleraftalen forpligter databehandleren sig bl. a. til at behandle personlige oplysninger efter nøje instruks, der sikrer, at databehandleren kan yde tilstrækkelig…

juli 7, 2020 Slået fra

Alm_Handels-og_Leveringsbetingelser

Af admin

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DNS-IT ApS. Almindelige vilkår.Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for…